Javna kanalizacija

V družbi Nigrad, d. d., se že več kot 50 let ukvarjamo z dejavnostmi za zmanjševanje možnosti onesnaževanja čistih vodnih virov, skrbimo za nemoten odvod po kanalizacijskem sistemu in izvajamo aktivnosti za njegovo nemoteno delovanje.

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: autoupload. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/legen/nigrad.legen.si/includes/bootstrap.inc).

Javna kanalizacija

Vzdrževanje sistema javne kanalizacije je naša osnovna dejavnost, v vzdrževanju pa imamo 500 km kanalizacijskega omrežja s 120 objekti in 40 čistilnimi napravami. Svoje aktivnosti usmerjamo v posodabljanje kanalizacijskih omrežij, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pa načrtujemo in izvajamo širitve omrežij in varujemo odvodnike, v katere se stekajo odpadne vode.

Storitve, ki jih izvajamo v enoti vzdrževanja kanalizacijskega omrežja:

  • odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
  • vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,
  • vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
  • prediranje in čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,
  • črpanje in odvoz blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
  • snemanje kanalizacijskih cevi vseh premerov,
  • meritve pretokov.

Kot koncesionar ali z občinskim odlokom pooblaščeni izvajalec gospodarske javne službe (odvajanje, čiščenje ali oboje) smo prisotni v Mestni občini Maribor ter v občinah Hoče-Slivnica, Kungota, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Šentilj in Lovrenc na Pohorju.

Kanalizacijski sistem v vzdrževanju družbe Nigrad, d. d.

Občina Št. prebivalcev Dolžina kanalizacije v m Št. priključkov
Mestna občina Maribor 114.900 462.692 22.201
Hoče-Slivnica 10.925 74.345 1.939
Kungota 4.707 10.925 335
Miklavž na Dravskem polju 6.193 50.127 1.902
Pesnica 7.560 19.032 446
Ruše 7.337 45.098 1.375
Šentilj 8.410 42.278 890
Lovrenc na Pohorju 3.139 21.212 928

E-NOVICE

Prijavite se k prijemanju naših novic in bodite
obveščeni o vseh aktualnih zadevah.